Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Kỳ, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3881002
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Trần Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hà Tỉnh

 • Phùng Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   quyenmgsk@gmail.com